Гласове

Updated 4 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Voices

Гласовете ви позволяват да имате ноти на едно петолиние, които започват от едно и също време, но имат различна продължителност. Гласовете понякога се наричат "слоеве" в други нотиращи програми.

В полифоничен такт, глас 1 включва обърнатите нагоре ноти, а глас 2 се състои от обърнатите надолу ноти

Инструкции

  1. Първо въведете горния глас (всички обърнати нагоре ноти). Докато въвеждате, някои ноти може да сочат надолу. Няма нужда да се притеснявате за посоката на опашките, те ще се обърнат автоматично, когато добавите втори глас.

    Глас 1

  2. Ако използвате компютърна или MIDI клавиатура за въвеждане на ноти (вместо мишката), използвайте стрелка Наляво за да преместите курсора назад до началото.
  3. Цъкнете бутон "Voice 2" Бутон глас 2 .
  4. Въведете всички ноти от долния глас (обърнатите надолу ноти). Като сте готови трябва да изглежда така:
    Гласове 1 и 2

Кога да използваме гласове

  • Ако искате нотите да сочат в различни посоки в акорд на едно петолиние
  • Ако ви трябват ноти с различно времетраене, на едно петолиние, изсвирени едновременно

Скрити паузи

За да скриете пауза, цъкнете я с дясно копче и изберете Set Invisible. Ако DisplayShow Invisible е маркирано, тогава паузата ще се показва в сиво на екрана. Скритата пауза не се отпечатва.