Триоли

Updated 12 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Tuplets

Триолите се използват за делене на нотите на времена, различни от тези дадени в размера. Например триоли осмини (quavers) в такт 4/4 разделя четвъртина нота (crotchet) на три, вместо на две.

Инструкции

За да създадете триола първо изберете нота, указваща пълната продължителност на групата триоли. Например група осмини триоли имат продължителността на една четвъртина.
Избрана четвъртина нота

От основното меню изберете NotesTupletsTriplet. Това създава триола, разделяйки пълното времетраене на три равни части,
Триола осмини следвана от паузи

които после могат да бъдат редактирани.
три триоли осмини

Режим въвеждане на ноти

Въвеждането на триоли работи малко по-различно в режим въвеждане на ноти спрямо горния метод. Във версия 0.9.5 или по-нова трябва да изберете първо времетраенето и после да поставите тоновете. Долу стъпка по стъпка е указано как се въвеждат триоли осмини.

  1. Сменете на режим въвеждане на ноти с натискане на N
  2. Уверете се, че курсорът е на точното място, откъдето искате да започнете (използвайте стрелките наляво и надясно ако е необходимо)
  3. Изберете продължителност на триолата от лентата с инструменти. Например цъкнете четвъртина нота (или натиснете 5 на клавиатурата).
  4. От главното меню изберете NotesTupletsTriplet, или цъкнете Ctrl+3 (Mac: +3)
  5. Забележете, че осмина продължителност е избрана автоматично. Цъкайте в петолинието за да добавите тонове

Свойства

За да промените визуализацията на триолите, цъкнете дясно копче на цифрата и изберете Tuplet Properties....
Диалогов прозорец Свойства на триолите

Числената секция на диалоговия прозорец позволява да показва едно число или отношение на две числа или никакво число.

В раздела скоби "bracket" и "nothing" позволява да укажете дали да се показва или скрива скобата. Опцията "auto bracket" скрива скобата за оребрени ноти и я показва когато няма ребра.

Tuplet with a 5:6 ratio and auto beam

Външни препратки