Въвеждане на ноти

Updated 11 months ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Note input

Нотите се въвеждат в режим Note entry mode. Първо изберете нота или пауза за начална позиция. При въвеждане винаги се заместват съществуващи ноти или паузи. Ако искате да вмъкнете раздел, първо създайте нужния брой тактове на подходящото място, преди да добавите ноти.

 • N: Влиза в режим Note entry mode.
 • Escape: Изход от Note entry mode.

Като влезете в Note entry mode трябва да изберете времетраене на нотата, която ще въвеждате, като изберете стойност от нотната палитра или със съответната клавишна комбинация.

Клавишните комбинации за избор на времетраене са:

 • 1: 64-тина нота (hemidemisemiquaver)
 • 2: 32-ина нота (demisemiquaver)
 • 3: 16-тина нота (semiquaver)
 • 4: Осмина нота (quaver)
 • 5: Четвъртина нота (crotchet)
 • 6: Половина нота (minim)
 • 7: Цяла нота (semibreve)
 • 8: Двойна цяла нота (breve)
 • 9: Longa
 • .: Точката променя избраната продължителност в такава нота с точка

Ноти се въвеждат с клавиши: C D E F G A B C
Ноти: C, D, E, F, G, A, B, C

0 (нула) поставя пауза: например C D 0 E. Забележете, че избраното времетраене за нотите (четвъртина в случая), определя и това на паузите (четвъртина пауза)
C, D, пауза, E

Имайте предвид, че във версия 0.9.6 и по-старите, Интервал създава пауза. В новите версии на MuseScore Интервал започва възпроизвеждане.

При въвеждане MuseScore автоматично придвижва напред. Ако искате да добавите нота към последно въведената, направете го, като държите Shift и пишете нота: C D Shift+F Shift+A E F
C, D минор, E, F
За да създадете акорди с ноти с различно времетраене виж Гласове .

Ако искате да добавите точкувана нота, натиснете .. Например 5 . C 4 D E F G A
Четвъртина с точка: C, осмини: D, E, F, G, A

За повишаване или понижаване на последно въведената нота с една октава, използвайте следните клавишни комбинации:

 • Ctrl+Up (Mac: +Up): Повишаване на тона с една октава.
 • Ctrl+Down (Mac: +Down): Понижаване на тона с една октава.

Други команди за редактиране:

 • x: Обръща байрачето на нотата.
 • Shift+x: Премества главата на нотата от другата страна на байрачето.

MIDI клавиатура

Можете също да въвеждате тонове чрез MIDI клавиатура в MuseScore версия 0.9.6 или по-нова.

 1. Свържете MIDI клавиатурата към компютъра и я включете
 2. Стартирайте MuseScore
 3. Създайте нова партитура
 4. Изберете паузата в първи такт за да зададете откъде ще започне въвеждането
 5. Натиснете N за режим на въвеждане
 6. Изберете времетраене, например 5 за четвъртина нота (crotchet), както е описано по-горе
 7. Натиснете клавиш от MIDI клавиатурата и забележете как тонът се добавя към партитурата

Бележка: MIDI клавиатурата вмъква по една нота или акорд последователно. Този режим на въвеждане (наричан стъпково въвеждане) е бърз и надежден. Някои софтуери се опитват да въвеждат в реално време, където музикантът свири пасаж и програмата се опитва да нотира. Често обаче резултатът е ненадежден, дори при изсвирване от професионалист със скъп софтуер. Особено при компютърния хардуер има проблем със закъснението - закъснение в смисъл времето, за което сигнала стига до софтуера след натискане на клавиш на MIDI клавиатурата - това прави почти невъзможно прецизното въвеждане. MuseScore се фокусира над по-надеждни методи за нотиране.

Ако имате няколко MIDI устройства, свързани към компютъра, ще трябва да кажете на MuseScore кое е MIDI клавиатурата. Ако използвате версия 0.9.6 или по-нова идете в EditPreferences... (Mac: MuseScorePreferences...). В диалога за предпочитания цъкнете на I/O раздел и изберете устройството в полето "Choose PortMidi input device".

Оцветяване на извън обхватните ноти

MuseScore оцветява ноти извън обхвата в жълто или червено във версия 0.9.5 или по-нова. Ноти над или под удобния за аматьор диапазон се показват в жълто, а тези отвъд удобния за професионалист обхват са в червено. Цветовете са информативни и се показват само на екрана, но не се отпечатват. За да изключите цветовете във версия 0.9.6 и по-нова, изберете EditPreferences... (Mac: MuseScorePreferences...), цъкнете Note Entry раздел, и размаркирайте "Color notes outside of usable pitch range".

Виж още

Външни препратки