Копиране и поставяне

Updated 12 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Copy and paste

Копирането-поставянето е полезен инструмент за повтаряща се музика или за преместване на част от музиката с такт или два.

Копиране

  1. Цъкнете първата нота от селекцията
  2. Shift+цъкване върху последната нота. Син правоъгълник трябва да покаже областта на селектиране.
  3. От менюто изберете РедактиранеКопирай

Поставяне

  1. Цъкнете нота или такт за да укажете къде да се поставят елементите
  2. От менюто изберете РедактиранеПостави