Редактиране

Updated 13 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Edit mode

Много от елементите в партитурата могат да бъдат редактирани в режим Редактиране :

 • Двойно цъкване: Стартира режим Редактиране
 • Escape: Излиза от режим Редактиране

Някои елементи имат ръкохватки в режим редактиране, които могат да се преместват с мишката или с клавишни комбинации.

Легато в режим Редактиране:

Редактиране на легато

Възможни клавишни комбинации:

 • Left: Мести ръкохватката един интервал наляво
 • Right: Мести ръкохватката един интервал надясно
 • Up: Мести ръкохватката един интервал нагоре
 • Down: Мести ръкохватката един интервал надолу
 • Ctrl+Left (Mac: +Left): Мести ръкохватката 0.1 интервал наляво
 • Ctrl+Right (Mac: +Right): Мести ръкохватката 0.1 интервал надясно
 • Ctrl+Up (Mac: +Up): Мести ръкохватката 0.1 интервал нагоре
 • Ctrl+Down (Mac: +Down): Мести ръкохватката 0.1 интервал надолу
 • Shift+Left: Мести избраната точка на ръкохватката наляво
 • Shift+Right: Мести избраната точка на ръкохватката надясно
 • Tab: Отива на следващата ръкохватка

Виж още: Text editing , Легато , Аколада , Линии