Линии

Updated 13 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Lines

Палитрата с лини както и другите Палитра работи чрез влачене. Влачете елемент от палитрата с мишката върху партитурата.

Палитра линии

Промяна на дължината

Ако промените дължината на линията с мишката, "ръкохватките" (нотите и тактовете, които обхваща) не се променят. За това следния метод е препоръчителен за нагласяне на началото и края на линията.

 1. Ако сте в режим note entry mode натиснете N за да излезете
 2. Цъкнете два пъти линията, която ще променяте
 3. Местете ръкохватките чрез следните комбинации
  • Shift+Right за преместване на краищата надясно с една нота (или такт)
  • Shift+Left за преместване на краищата наляво с една нота (или такт)
 4. Ако трябва да промените дължината само визуално без да се засегне обхватът от ноти или тактове, тогава използвайте
  • Right за преместване на ръкохватката надясно с една единица
  • Left за преместване на ръкохватката наляво с една единица

Виж още: Hairpin , Volta