Тактови паузи

Updated 12 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Measure rests

Целотактова пауза

Целотактовата пауза прилича на цяла пауза (semi-breve) с тази разлика, че е разположена в средата на такта

Когато целия такт е празен се използва пауза на цял такт.

За да създадете целотактова пауза изберете такт и натиснете Del. Всички ноти и паузи на този такт се заменят с една целотактова пауза.

Многотактова пауза

Многотактовите паузи имат цифра над петолинието, указваща продължителността й в брой тактове

Многотактовите паузи указват продължителна тишина за инструмент и често се използват в ансамбълна музика.

Инструкции

  1. От менюто изберете StyleEdit General Style (Във версия 0.9.5 и по-стари е в StyleEdit Style)
  2. Цъкнете раздел "Score" ако вече не е избран
  3. Сложете отметка на "Create Multi Measure Rests"

Ограничения

Версия 0.9.5 и по-старите не прекъсват автоматично многотактовите паузи във важни точки, като двойна черта, арматура, репетиционни маркери. Това вече е оправено в последните версии на MuseScore. Като временно решение за предишни версии виж глава "Прекъсване на многотактови паузи" в Работа с тактове .

Опцията Стил автоматично създава многотактова пауза през цялата партитура. Затова е препоръчително първо да въведете всички ноти и тогава да включите многотактовите паузи.