Нотиране

Updated 12 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Notation

В предната глава "Основи" научихте как се Въвеждане на ноти и работа сПалитра . Глава "Нотиране" описва различните видове нотация по-детайлно, включително и по-напреднали начини за нотиране.