Хроматични знаци

Updated 13 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Accidentals

Хроматичните знаци могат да се поставят или променят, като се влачи знак от палитрата върху нота в партитурата.
Палитра хроматични знаци

Ако просто искате да промените височината на тона можете да изберете нотата и да натиснете:

  • Up: Повишава нотата с половин тон (склонност към диези).
  • Down: Понижава нотата с половин тон (склонност към бемоли).
  • Ctrl+Up: Повишава нотата с една октава.
  • Ctrl+Down: Понижава нотата с една октава.
Във версия 0.9.6 или по-нова можете да промените съществуващ знак в предупредителен (затворен в скоби). Влачете скобите от палитрата върху съществуващият знак (не върху нотата). За да премахнете скобите, изберете хроматичен знак и натиснете Delete.

Ако в последствие промените тона със стрелките, ръчните настройки се премахват.

Функцията от меню NotesPitch spell опитва да познае правилните хроматични знаци за цялата партитура.