Арпежи и Глисандо

Updated 11 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Arpeggios and glissandi

Арпежите се означават, като влачите символ от палитра Арпежи и Глисандо върху нота или акорд.

Палитра арпежи

За да промените дължината на арпежа цъкнете два пъти символа и местите ръкохватките нагоре или надолу.

Арпеж, обхващащ две петолиния

Външни препратки

Глисандо се поставя чрез влачене на глисандо символ от палитра Арпежи и Глисандо върху първата от две последователни ноти на едно и също петолиние.

MuseScore може да създава глисандо с права или зигзагообразна линия

За промяна или изтриване на текст от глисандото, цъкнете с дясно копче върху него и изберете "Свойства" от менюто. Ако няма достатъчно място между нотите, MuseScore няма да покаже текста.