Тактови черти

Updated 13 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Barlines

Промяна на вида

Тактовите черти се променят, като се влачи даден вид от палитрата върху черта в партитурата.

Палитра тактови черти

За да скриете тактова черта нацяло цъкнете с дясно копче линията и изберете Set Invisible.

Създаване на grand staff

За да разпънете тактовата черта на няколко петолиния цъкнете два пъти върху нея, за да я редактирате (виж Редактиране ).

Режим редактиране на тактова черта

Цъкнете и влачете синьото квадратче надолу до следващото петолиние.
Визуализацията на всички черти се обновява като излезете от Редактиране.

Grand staff

Виж още: Работа с тактове