Ребра

Updated 11 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Beams

Ребрата се задават автоматично, но това може да се промени ръчно. Влачете символ от палитрата с ребрата върху нота, за да промените изписването им.
Палитра ребра

Можете първо да изберете нота и после да цъкнете два пъти подходящ символ от палитрата.
Бутон за начало на ребра Започва ребрата от тази нота.
Нотата е в средата на ребро Да не завършва ребро в тази нота.
Без ребра Не свързвай нотата с ребра.

 'A'   = (обратно към) Автоматичен режим: режимът, който MuseScore избира при въвеждане на ноти, в зависимост от текущото времетраене.

За да промените ъгълът или разстоянието на ребрата към нотите (пр. дължината на опашките), цъкнете два пъти реброто за режим редактиране , с избрана дясна ръкохватка. Стрелките Нагоре/Надолу вече ще изменят ъгъла. Избирайки лявата ръкохватка и използвайки стрелки Нагоре/Надолу ще удължава/скъсява опашките. Натиснете Esc, за да излезете от режим редактиране, когато сте готови с промените.

За да преместите ребра под нотите вместо над тях или обратно, обърнете посоката на опашките чрез бутона преди гласовия индикатор, който показва нота с две опашки (отгоре и отдолу) или използвайте клавиш X.

Виж още