Лигатура

Updated 12 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Ties

Лигатурата е крива между две ноти с еднакъв тон. Ако искате да създадете крива, обхващаща няколко тона, вижте Легато .

Първи метод

Изберете първата нота:
Първа нота избрана

+ създава лигатура:
Лигатура към съседна нота

Втори метод

За да създадете лигатура в режим въвеждане на ноти натиснете + след първата нота.