Легато

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Slurs

Легато е крива между две и повече ноти, указваща че нотите се свирят слято. Ако искате да свържете два еднакви тона, вижте Лигатура

Първи метод

 1. Излезте от режим въвеждане на ноти и изберете първата нота:
  Избрана първата нота
 2. S създава легато:
  Легато между съседни ноти
 3. Shift⇑+ мести крайната точка към следващата нота:
  Три ноти легато
 4. X обръща посоката на легатото:
  Легато над нотните опашки
 5. СEscape се излиза от Режима на редактиране на Легато:
  Легато извън режим на редактиране

Втори метод

 1. Излезте от режим въвеждане на ноти и изберете първата нота
 2. Ctrl-избор (resp. -избор за Mac) или Shift⇑-избира последната нота
 3. hit S

Трети метод

 1. Докато сте в въвеждане на ноти въведете първата нота от легато групата.
 2. Натиснете S за започване на легато група.
 3. Въведете останалите ноти в групата.
 4. Натиснете S за да завършите легатото.

Нагласяне

Ръкохватките (показани на изображенията в стъпки 2-4 горе) могат да се нагласят с мишката. Външните ръкохватки определят началната и крайна позиция на легатото. Вътрешните нагласят контура.

Легатото може да заема няколко системи и страници. Началото и края са захванати за нота, акорд или пауза. Ако нотите са разместени поради промени в оформлението, разпъването или стила, легатото също се променя и напасва.

Този пример показва легато простиращо се от ключ фа до ключ сол. Чрез мишката изберете първата нота от легатото, задръжте Ctrl (респ. на Mac) и изберете последната нота, натиснете S за да добавите легато.

Легато между ключове

Забележка: Невъзможно е да се променят крайните захващащи точки с мишката. Използвайте ShiftuArr; + или , за да нагласите крайните точки.

Пунктир

Легато с пунктирана линия се използват понякога в песни, където наличието на легато се изменя между строфите. Пунктираното легато също показва редакторско предложение (за разлика от оригиналната идея на композитора). За да промените съществуващо легато в пунктирано, цъкнете с десен бутон върху легато и изберете Slur Properties.... От прозореца Slur Properties изберете дали да е с плътна или пунктирана линия.

Виж още: Лигатура , Редактиране , Въвеждане на ноти .