Размер

Updated 13 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Time signatures

Размерните знаци са налични в основната палитра в страничната лента. Можете да влачите символи върху партитурата (виж палитра за обща информация относно работа с палитри в MuseScore).

Палитра Размер в страничната лента

Ако ви трябва размер, който липсва в палитрата, отидете в CreateTime... за да създадете свой. Можете да редактирате горните и долните стойности в панел Create Time Signature.

В повечето случаи ще ви се наложи да редактирате първата цифра в числителя. Допълнителните цифри в числителя са за additive meters , които съдържат няколко числителя разделени с плюс.

Създай нов размер

Ауфтакт

Има случаи, когато действителното времетраене на такт е различно от зададеното от размера. Ауфтактовете са такъв пример. За да промените действителната продължителност на такта, без да променяте размера, вижте раздел Свойства в работа с тактове .