Тремоло

Updated 13 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Tremolo

Тремолото е бързо повторение на една нота или бързо сменяне между две или повече ноти. Указано е чрез пресечна чертичка през опашките на нотите. Ако тремолото е между две или повече ноти, чертичките се изчертават между тях.

Палитра тремоло съдържа отделни символи за една нота (пресечените) и за две ноти (без пресечена линийка).

Палитра тремоло

При тремоло с две ноти, всяка нота има продължителността на цялото тремоло. За да въведете тремоло с продължителност половин нота (minim), първо въведете две нормални четвъртини (crotchets). След като влачите тремоло символ към първата нота, автоматично се удвояват продължителностите на двете ноти на половини.