Палитра

Updated 13 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Palettes and workspaces

Може да показвате и скривате палитрата от менюто DisplayPalette.

Може да влачите и пускате символи от палитрата върху елементи от партитурата.

Двойно цъкване върху символ от палитрата е еквивалентно на завлачване на символа върху всички избрани елементи в партитурата.

Например лесно може да добавите tenuto на няколко ноти едновременно:

  1. Изберете ноти
  2. Цъкнете два пъти върху символа tenuto в палитрата Articulations/Ornaments