Основи

Updated 6 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Основи.

Глава "Начало" по-горе упътваше за Инсталация и процеса на Създай нова партитура . Глава "Основи" дава поглед върху MuseScore и описва основните методи за взаимодействие с партитурата.