Основи

Updated 4 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Basics

Глава "Начало" по-горе упътваше за Инсталация и процеса на Създай нова партитура . Глава "Основи" дава поглед върху MuseScore и описва основните методи за взаимодействие с партитурата.