Файлов формат

Updated 1 year ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Файлов формат.

MuseScore поддържа голямо разнообразие от файлови формати, които ви позволяват да споделяте и публикувате партитури във формата, който е най-подходящ за вас. Можете да внасяте файлове чрез FileOpen... и да експортирате чрез FileSave As.... В допълнение на детайлно описаните долу формати, можете да записвате и споделяте ваши партитури в Интернет на MuseScore.com, както е описано в Share scores online .

MuseScore собствен формат

Компресиран MuseScore формат (*.mscz)
MSCZ е стандартния MuseScore файлов формат, препоръчван за повечето потребители. Записът на партитура в този формат заема много малко място, но запазва всичката нужна информация. Форматът е версия на .mscx файлове, но със ZIP-компресия и включва изображения.
MuseScore формат (*.mscx)
MSCX е не-компресирана версия на форматът на MuseScore използван във версия 0.9.5 и по-нови. Партитура записана в този формат не губи никаква информация, освен изображенията и се препоръчва ако искате ръчно да редактирате файла с текстов редактор. Предишните версии на MuseScore използваха MSC разширение. Обаче MSC разширението се дублира с разширение, използвано от Microsoft Windows и се блокира от някои email доставчици. Новото MSCX разширение замества старото MSC поради гореспоменатите проблеми.

Забележка: MuseScore не вгражда шрифтове във файла. Ако искате да споделяте MuseScore файлове с други, изберете шрифт за текста, който другите имат инсталиран. Когато компютъра няма използваните шрифтове във файла, MuseScore използва резервен вместо него. Разбира се заместващият ще изглежда различно.

MuseScore резервни копия

Резервни копия на MuseScore (.*.mscz, or .*.mscx,)
Резервните копия се създават и записват автоматично в същата папка, като нормалния файл. Резервният файл добавя точка пред името (.) и запетая (,) в края (например ако нормалният ви файл се казва "untitled.mscz", тогава резервното копие ще се казва ".untitled.mscz,"). Резервното копие съдържа предишната записана версия на MuseScore файла и може да бъде важен, в случай че оригиналният файл се повреди или искате да погледнете в малко по-стар вариант на партитурата си. За да отворите резервно копие на MuseScore трябва да преименувате файлът, като премахнете точката и запетаята. Тъй като е записан в същата директория като работният ви файл, ще е необходимо да му зададете уникално име (например може да преименувате ".untitled.mscz," на "untitled-backup1.mscz").

Ако използвате Linux трябва да покажете скритите файлове, за да видите резервните копия на MuseScore.

Печат и четене (Експорт само)

PDF (*.pdf)
Portable Document Format (PDF) е идеален за споделяне на музика с хора, които няма да я редактират. Повечето потребители имат инсталиран PDF четец на компютъра си, затова няма нужда от инсталация на друг софтуер за да прегледат нотите.
PostScript (*.ps)
PostScript (PS) е популярен формат в професионалния предпечат.
PNG (*.png)
Portable Network Graphics (PNG) е растерен формат за изображения, широко поддържан от софтуер за Windows, Mac OS и Linux. Форматът за изображения е особено популярен в Интернет. Партитури с много страници се експортират PNG файл за всяка страница. MuseScore създава изображения, така както биха изглеждали на разпечатка. Ако искате да създадете изображение, показващо елементи на екрана, като рамки, невидими ноти, цветните извън-грифови ноти, отидете на EditPreferences... (Mac: MuseScorePreferences...) цъкнете раздел Export и маркирайте "Screen shot function".
SVG (*.svg)
Scalable Vector Graphics (SVG) могат да се отворят с повечето Интернет браузъри (с изключение на Internet Explorer) и повечето програми за векторна графика. Само че повечето SVG програми не поддържат вградени шрифтове, затова трябва да е инсталиран подходящият шрифт на MuseScore, за да се виждат файловете правилно.

Слушане (Експорт само)

WAV Audio (*.wav)
WAV (Waveform Audio Format) е некомпресиран формат за звук, разработен от Microsoft и IBM, но широко поддържан от програми за Windows, Mac OS, и Linux. Идеален формат за създаване на дискове, тъй като няма загуби на качеството при запис. Но пък големия размер на файловете го прави неподходящ за споделяне по електронна поща или интернет. Възможността за експорт в този формат е налична от версия 0.9.5 нататък.
FLAC Audio (*.flac)
Free Lossless Audio Codec (FLAC) е компресиран аудио формат. FLAC файловете са приблизително наполовина големината на некомпресираните и същото добро качество. Windows и Mac OS не поддъжат FLAC, но програми като VLC media player могат да просвирват FLAC файлове на всяка операционна система. Запис в този формат е възможен от версия 0.9.5 нататък.
Ogg Vorbis (*.ogg)
Ogg Vorbis е замислен като свободен заместител на популярния MP3 аудио формат. Както MP3, Ogg Vorbis файловете са сравнително малки (често около една десета от некомпресирания), но със известни загуби на качеството. Windows и Mac OS не поддържат Ogg Vorbis. Но програми като VLC media player и Firefox 3.5 или по-нов могат да възпроизвеждат Ogg файлове на всяка операционна система. Запис в този формат е възможен от версия 0.9.5 нататък.

Споделяне с друг музикален софтуер

MusicXML (*.xml)
MusicXML е универсален стандарт за нотопис и може да се ползва от повечето налични нотописни програми, включително Sibelius, Finale и над 100 други. Препоръчителен формат за споделяне на ноти между различни програми.
Компресиран MusicXML (*.mxl)
Компресирания MusicXML създава по-малки файлове в сравнение със стандартния MusicXML. Компресирания MusicXML е по-нов стандарт и не е толкова широко поддържан от други нотиращи програми засега.
MIDI (*.mid, *.midi, *.kar)
Musical Instrument Digital Interface (MIDI) е широко поддържан от секвенсери и нотиращи програми формат. Все пак MIDI файловете са създадени за възпроизвеждане, а не за писане, затова те не съдържат информация за форматиране, изписване на тонове, гласове, орнаментика, артикулация, повторения или тоналност измежду другите работи. За споделяне на партитури с друг нотопишещ софтуер използвайте MusicXML. Ако ви интересува само възпроизвеждането, тогава използвайте MIDI.
LilyPond (*.ly) (Само изнасяне)
LY файлове се отварят с безплатния нотописец Lilypond . Обаче записът в LilyPond е незавършен и експериментален в настоящите версии на MuseScore.
MuseData (*.md) (Само внасяне)
MuseData е формат разработен от Уолтър Б. Хюлет, започвайки през 1983 като ранно средство за споделяне на ноти между софтуери. След това бе засенчен от MusicXML, но няколко хиляди партитури са все още налични в Интернет в този формат.
Capella (*.cap) (Само внасяне)
CAP файлове се създават от нотописеца Capella. MuseScore внася тези файлове сравнително точно.
Bagpipe Music Writer (*.bww) (Само внасяне)
BWW файлове се създават от нотописеца Bagpipe Music Writer. Функцията за внасяне е налична във версия 1.0 и по-нова.
BB (*.mgu, *.sgu) (Само внасяне)
BB файлове се създават от музикално-аранжиращия софтуер Band-in-a-Box. MuseScore включва експериментална поддръжка на внасяне на ВВ.
Overture (*.ove) (Само внасяне)
OVE файлове се създават от нотописеца Overture. Тази експериментална опция за внасяне е налично от версия 0.9.6 нататък.