Инсталация

Updated 1 year ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Инсталация.

MuseScore работи на различни операционни системи, включително Windows, Mac OS, и Linux.

Windows

Можете да намерите инсталатор за Windows от Изтегляне в сайта на MuseScore. Цъкнете връзката, за да започне тегленето. Вашият интернет браузър ще потвърди, че искате да изтеглите файла. Цъкнете "Save File" (Запиши).

Като свърши тегленето, цъкнете два пъти на файла, за да започне инсталацията. Windows може да покаже съобщение за сигурност и да иска потвърждение за изпълняване на файла. Цъкнете "Run" (Изпълни), за да продължите.

install-wizard-1-winxp.png

Инсталаторът препоръчва да затворите стартирани програми, преди да продължите. След като го направите, цъкнете "Next", за да продължите.

Инсталационният помощник показва лицензионното споразумение, което може да прегледате. Цъкнете "I Agree" (Съгласен съм), за да продължите.

След това потвърдете местоположението, където MuseScore ще се инсталира. Ако инсталирате по-нова версия на MuseScore, но искате да запазите старата, ще трябва да промените адреса на папката. В противен случай цъкнете "Next", за да продължите.

Следва потвърждение за името на папката, която ще се появи в списъка с програми в Старт менюто. Цъкнете "Install" (Инсталиране), за да продължите.

Изчакайте няколко минути докато завърши инсталацията и бъдат приложени необходимите настройки. Като свърши, цъкнете "Finish", за да затворите инсталатора. По желание, може да изтриете инсталационния файл, който свалихте.

install-wizard-finish-winxp.png

Стартиране на MuseScore

За да стартирате MuseScore цъкнете StartAll ProgramsMuseScoreMuseScore.

След няколко секунди MuseScore ще отвори демо партитурата. Може спокойно да експериментирате с демото, за да усетите програмата. След това може да Създай нова партитура .

screenshot-demo-score.png

За напреднали потребители: Безшумна, самостоятелна инсталация

Можете да инсталирате MuseScore безшумно чрез следната команда
MuseScore-1.1.exe /S /D=C:\Program Files\MuseScore
Можете да деинсталирате чрез
cd C:\Program Files\MuseScore
Uninstall.exe /S

Mac OS X

Инсталиране

Ще намерите dmg файл за Mac на страница Изтегляне от уеб сайта на MuseScore. Цъкнете връзката, за да започне тегленето. След приключване на изтеглянето, dmg файлът автоматично се монтира на работния плот като "MuseScore-0.9.6" и инсталатора се зарежда.

install_mac.png

Влачете иконата на MuseScore и я пуснете върху иконата на папка Applications. Ако не сте администратор, Mac OS X ще поиска парола: цъкнете "Authenticate" и въведете паролата, за да позволите на Mac OS X да копира MuseScore в папка Applications.
Можете да стартирате MuseScore от Applications или SpotLight.

Премахване

Просто изтрийте MuseScore от папката Applications.

Linux

Вижте на страница Изтегляне за инструкции относно MuseScore на Linux. Осигурени са пакети за Debian, Ubuntu, Fedora и PCLinuxOS. За други дистрибуции ще трябва да компилирате програмата от кода. За специфични за Fedora инструкции виж по-долу.

Fedora

 1. Import the GPG key:
  su
  rpm --import http://prereleases.musescore.org/linux/Fedora/RPM-GPG-KEY-Seve
 2. Идете на страница Изтегляне от сайта на MuseScore. Изтеглете стабилната версия за Fedora, като изберете точния rpm пакет за вашата архитектура
 3. В зависимост от архитектурата, използвайте един от двата набора команди, за да инсталирате MuseScore
  • за архитектура i386
   su
   yum localinstall musescore-0.9.4-1.fc10.i386.rpm
  • или за архитектура x86_64
   su
   yum localinstall musescore-0.9.4-1.fc10.x86_64.rpm

Ако имате проблеми със звука, вижте Fedora 11 and sound .