Динамика

Updated 9 months ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Hairpins

Знаците за динамика са Линии обекти. За да създадете знак първо изберете нота за начална позиция.

 • H: Създава кресчендо
 • Shift+H: Създава декресчендо

Можете да създадете кресчендо/декресчендо влачейки символът от палитрата върху глава на нота.

 1. H създава кресчендо:
  Еднотактово кресчендо
 2. Двойно цъкване превключва в режим редактиране :
  кресчендо има ръкохватки и позициониращи точки в режим редактиране
 3. Shift+Right мести крайната позиция:
  Точката на кресчендото се позиционира на следващата нота
 4. Right мести крайната точка:
  кресчендото се издължава визуално отвъд позициониращата точка