Арматура

Updated 12 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Key signatures

Арматурните знаци се добавят или променят, като влачите знак от палитрата върху такт или съществуващи арматурни знаци.
Keys palette

F9 отваря Палитра .

Промяна

Влачете знак от палитрата върху знак от партитурата. Може също да влачите знак от партитурата върху друг знак в партитурата като използвате Shift+ляв бутон+Влачене.

Добавяне

Влачете знак от палитрата върху празна част от такт. Добавя се знак в началото на такта.

Премахване

Изберете арматурен знак и натиснете Del.