Цезура

Updated 12 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Breaths and pauses

За да поставите символ за цезура, влачете го от палитрата върху нота от партитурата. Цезурата се поставя след нотата. Във версия 0.9.5 и по-стара, цезурата се показва преди нотата, върху която се влачена.

Палитра цезура

Цезура в партитурата:

Цезура

Caesura (неформално наричани още релси) действат по същия начин и са налични от версия 0.9.6 нататък.