Ключове

Updated 12 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Clefs

Ключовете се създават или променят чрез влачене на символ от палитрата с ключове към такт или друг ключ. Използвайте F9 (Mac: ++K) за показване на Палитра отстрани.

Палитра ключове

Добавяне

Влачете ключ от палитрата върху празна част от такт. Това създава ключ в началото на такта. Влачете ключ върху дадена нота, за да създадете ключ в средата на такта. Ако такта не е първи в петолинието, ключът се изобразява по-малък.

Премахване

Изберете ключ и натиснете Del.

Имайте предвид, че промяната на ключ не променя тоновете на никоя нота. Вместо това нотите се преместват, за да се запази тоналността.