Повторение

Updated 9 months ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Repeats and jumps

Началото и края на обикновени повторения може да се зададе с подходящи тактови черти . Инструкции за първо и второ повторение виж Волта .

Възпроизвеждане

За да прослушвате и повторенията, убедете се, че бутона "Play Repeats" play-repeats.png в лентата с инструменти е натиснат. По същия начин можете да изключите повторенията при възпроизвеждане.

На последния такт от повторение можете да зададете Работа с тактове "Repeat Count" за да дефинирате броя повторения.

Символи за повторения и Текст

Означения, свързани с повторения се намират в палитра повторения.

Палитра повторения съдържа символи за повтаряне на тактове, segno и coda. Също съдържа 'D.S.', 'D.C.', и Fine означения.

За да добавите обект от палитра Повторения, влачете го върху (не над) такта, в който го искате. Обекта после се показва над този такт в партитурата.

Прескачане

Прескачанията се състоят основно от три части:

  • Отиди на означение
  • свири до означение
  • продължи от означение

Означенията са имена, които давате на определени места в такта. Две означения ("начало", "край") обозначават началото и края на партитурата и не е необходимо да се добавят изрично.

Примери:

На обозначението Da Capo възпроизвеждането прескача в началото и свири цялата партитура отново (до означението край).

На обозначението Da Capo al Fine възпроизвеждането прескача в началото и свири партитурата до означението Fine .

Dal Segno al Fine (или D.S. al Fine) прескача до означение Segno и после възпроизвежда до означение Fine

Dal Segno al Coda прескача до означение Segno и после възпроизвежда до първото Coda означение. Възпроизвеждането продължава на следващото Coda означение. Свойствата на прескачането може да се нагласи чрез дясно копче върху D.S. al Coda означение.

Виж още: Волта