Рамки

Updated 11 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Frames

Рамките осигуряват празно пространство извън тактовете. Те могат да съдържат текст или картинки. MuseScore има два вида рамки:

Хоризонтални
Хоризонтална рамка
Хоризонталните рамки прекъсват система. Ширината им се наглася, а височината съответства на височината на системата. Хоризонталните рамки могат да се използват за разделяне на coda.
Вертикални
Вертикална рамка
Вертикалните рамки осигуряват празно пространство между или над системи. Височината им се наглася, а ширината съответства на ширината на системата. Вертикалните рамки се използват за поставяне на заглавие, подзаглавие или композитор. Ако създадете заглавие, вертикална рамка се поставя преди първия такт автоматично, ако вече няма такава там.

Създаване на рамка

Първо изберете такт. Командата за вмъкване на рамка е в меню CreateMeasures . Рамката се вмъква преди избрания такт.

Изтриване на рамка

Изберете рамката и натиснете Del.

Редактиране на рамка

Цъкнете два пъти рамката, за да влезете в режим редактиране . Появява се ръкохватка, с която може да се променя размера на рамката.

Заглавна рамка в режим редактиране:

Хоризонтална рамка