Разделители

Updated 11 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Breaks and spacers

Разделителите на страница или разделители на редове (системни разделители) се поставят, чрез влачене на съответния символ от палитра разделители към празно място от такт в партитурата. Разделянето става след маркирания такт. Зеления разделителен символ е видим само на екрана, но не се разпечатва.

Палитра разделители

Системни разделители са необходими понякога (особено при стихови песни или химнове). Например ако искате три времена на един ред и един ауфтакт на друг ред, трябва да създадете два такта с по-кратка продължителност. За повече подробности виж Работа с тактове , раздел "Времетраене", "Неправилни" и последния раздел.

Разделителите на редове се използват за увеличаване на разстоянието между две съседни петолиния. Влачете такъв разделител върху такт, над който трябва повече вертикално пространство. Цъкнете два пъти върху разделителя и дърпайте ръкохватката с мишката, за да нагласите височината му.

Ако искате да нагласите разстоянието между петолинията глобално за цялата партитура, използвайте настройките на стила. Разделителите са за локално нагласяне.