Volta

• srpen 18, 2019 - 15:41

Pro kliknutí pravým tlačítkem myši na voltu se ve výběru neobjeví "vlastnosti volty". Tím pádem nelze, jak je řečeno v návodu a jak to šlo u MuseScore 2, zvyšovat číslování volt.

Příloha Velikost
Volta.png 7.02 KB

Poznámky

If you right-click on a volt, the "Volt Properties" will not appear in the selection. Therefore, as stated in the manual and as it was with MuseScore 2, the numbering of volts cannot be increased.

Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.