Jeg spiller på en Tanzbär med midi, hvordan farver jeg toner udenfor instrumentets område

• aug 18, 2019 - 13:05

Min Tanzbär har 38 toner indenfor området G0 til A6 , så der er altså 12 toner, den ikke kan spille.
Hvordan farver man disse toner, så jeg kan se, at de ikke kan spilles?


Comments

For at ændre instrumentets rækkevidde skal du højreklikke på staven og vælge egenskaber for stave / dele. Tæt på bunden er det amatør- og professionelle sortiment. Klik på knappen for den note, du vil ændre, og der vises et nyt vindue, hvor du kan ændre den note. Nu bliver alle noter uden for disse intervaller farvet.

Jeg håber, det er fornuftigt, fordi jeg ikke læser eller skriver dansk.

In reply to by mike320

Sorry, "mechanical translation" does not allways provide a propper translation.
Or i simply did not describe the problem correctly.
The problem with tanzbär (and barrel organs) is that it plays "selected" nodes within the specified interwal.
The notes, that i am not able to play is: 2G#, 3C#, 3D#, 4D#, 4F# to 4B, 5C# and 6G#

hope this explains the problem

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.