Tempo aanpassen in verhouding met het huidige

• Jun 22, 2023 - 19:42

Kan er aangegeven worden dat het tempo moet aangepast worden in verhouding tot het basistempo. Bv. een rituendo kan aangegeven worden met op elkaar volgende verminderde tempo's in vaste waarden (eventueel verborgen), maar als je het basistempo veranderd moeten al die vaste waarden naar verhouding worden aangepast.
d=100 --- d=80 d=70 d=60
zou dan bv. kunnen worden
d=100 --- d=80% d=70% d=60%
Verander je naar d=200 --- d=160 d=140 d=120
dan zou dit in het tweede geval worden
d=200 --- d=80% d=70% d=60%
De vraag luidt dus eigenlijk, is er een mogelijkheid om naar het basistempo te verwijzen en er een bewerking mee te doen? Of is daar een plugin voor nodig?


Comments

MuseScore 4 werkt deels met dit principe. Wel is het zo dat iedere tempo aanpassing is op basis van de laatste maar dus wel als de eerste wordt aangepast dan gaat de rest mee.
Het zal dus ongeveer zo gaan:

Start tempo 100.
Dan een ritenuto van 80%. Dan wordt het tempo dus 80.
Als je nu een ritenuto plaatst van 80%, dan wordt dit 80% van 80. Dus 64.
Nu vervolgens een accel. van 125%, dan wordt dit 125% van 64, dus weer 80.
Vervolgens weer 125% accel. en je komt weer op 100 uit.

Met dezelfde rit/accel., maar nu 200 als start.
Start 200, vervolgens 160, vervolgens 128.
Daarna 160 en weer 200.

Ik denk dat zoiets met een plugin ook mogelijk is, maar als het niet nodig is dan scheelt dat weer.
Overigens kun je in het afspeelpaneel het tempo van het stuk altijd relatief aanpassen. Dus bv het hele stuk op 50% tempo afspelen of juist sneller.

Hoop dat je hier iets aan hebt.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.