Tekststijlen aanpassen

• Sep 10, 2023 - 20:40

Bij Musescore 4.1 gebeurt het vaak dat Opmaak - stijl - tekststijlen aanpassen leidt tot vastlopen. De cursor blijft staan op de Titel. Wat is er aan de hand? Ik wil b.v. liedtekstregels kunnen aanpassen.
Monique


Comments

Het opstarten van "Stijl" kan ongebruikelijk lang zijn.
Daar is een "issue" van gemaakt, https://github.com/musescore/MuseScore/issues/13193
Als de cursor NIET in de "wacht-modus" (blauw spinnend rondje) blijft staan, dan is het programma
niet vastgelopen.
De programmamaker heeft "Titels" de aandacht (focus) gegeven.
Deze selectie is te veranderen door de pijltoetsen te gebruiken of direct met de muis te selecteren.
Zie ook: https://musescore.org/nl/handbook/4/liedtekst
Mocht het probleem niet opgelost zijn, laat het dan weten.
met vriendelijke groet,

In reply to by Monique Tonino

Dit verschijnsel is mij (helaas?) nog niet gekend. Gebruik je de officiële AppImage of een niet-officiële build (bvb van de Fedora package manager)?

Het is misschien ook handig om te weten dat om de Liedtekst stijl te wijzigen je waarschijnlijk het stijl-venster niet echt nodig hebt. Selecteer 1 lettergreep en gebruik het Eigenschappen-paneel om de opmaak ervan in te stellen. Bij elk van de instellingen kan je via de 3 horizontale puntjes de gemaakte wijzigingen als Stijl voor de gehele partituur instellen.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.