weergave notenbalk

• Sep 26, 2023 - 14:48

In veel gevallen is er een couplet en een refrein.
Het couplet is eenstemmig en refrein meerstemmig.
Hoe krijg ik dat in beeld bij MuseScore?


Comments

U kunt een extra partij bijvoorbeeld "Allen" toevoegen.
Het eenstemmige gedeelte in "Allen" invoeren.
De andere notenbalken zijn dan leeg.
De lege notenbalken niet zichtbaar maken.
Met een rechter-muis-klik op de eerste (lege) maat van "Allen",
krijgt u het paneel "Notenbalk/partij-eigenschappen" te zien.
Kies in de menu van "Verberg indien leeg:","Altijd" en daarna "OK".
Ik hoop, dat dit een antwoord is op uw vraag.
met vriendelijke groet,

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.