Maak je eerste partituur

3 maanden geleden bijgewerkt
Deze vertaling is verouderd. Raadpleeg de originele Engelstalige pagina: Create your first score

  Overzicht

  Dit hoofdstuk is een snelstartgids, geschikt voor absolute beginners die geen kennis hebben van deze notatiesoftware. Het demonstreert de meest elementaire workflow. Er zijn ook een aantal vergelijkbare leermiddelen online beschikbaar, zie hulp krijgen.

  In dit hoofdstuk gaan we het volgende doen:

  1. maak snel een nieuwe partituur die bevat
   • een gemeenschappelijke, vooraf gedefinieerde instrumentenopstelling (sjabloon) naar keuze
   • geen kruizen of mollen in de toonsoort
   • 4/4 maatsoort
   • 32 maten
  2. noten en rusten en andere notatieobjecten toevoegen
  3. luister naar het resultaat
  4. pas de eigenschappen van de partituur en notatieobjecten en het aantal maten aan
  5. sla het partituurbestand op in een het eigen bestandsformaat, zodat het later volledig bewerkbaar is wanneer deze weer wordt geopend in MuseScore
  6. exporteer de partituur als niet-eigen formaten zoals PDF, MusicXML, MIDI, zodat andere toepassingen er gebruik van kunnen maken. Het is niet de aanbevolen manier om een partituur op te slaan.

  Maak snel een nieuwe partituur

  Wanneer je MuseScore opent, wordt er standaard geen partituurbestand aangemaakt of geopend (tenzij je de instellingen hebt gewijzigd in Voorkeuren:Algemeen:Programma start). Je moet een lege partituur creëren en het eerste waar je aan moet denken is het toevoegen van lege notenbalken met behulp van de instrumentenconfiguratie. De snelste manier is om een vooraf gedefinieerd sjabloon te gebruiken:

  1. Voer één van de volgende handelingen uit:
   • in het tabblad Start: Partituren selecteert je Nieuwe partituur of klik je op Nieuw (rechtsonder).
   • Selecteer in het menu Bestand→Nieuw.
   • Gebruik de sneltoets Ctrl+N (Mac: Cmd+N)
  2. In het dialoogvenster Nieuwe partituur dat verschijnt, klik op Maak van sjabloon en blader door door de Categorie of gebruik de zoekbalk om direct een sjabloon op te zoeken
  3. Klik op Klaar om je nieuwe partituur aan te maken.

  Maak nieuwe partituur (geanimeerde afbeelding)

  Lees meer over instrumenten en hoe je ze kunt toevoegen en hun notenbalk individueel in Je partituur opzetten:Instrumenten.
  Lees meer over sjabloon in Je partituur opzetten:Maak van sjabloon en Sjablonen en stijlen.

  Partituurgegevens invoeren

  Voor de eenvoud slaan we deze instellingen over en gebruiken we de standaardwaarden die eerder zijn vermeld, maar je moet weten dat je informatie kunt toevoegen zoals toonsoort, maatsoort, tempo, opmaat (anacrouse/upbeat):

  In het scherm Aanvullende partituur informatie kun je het volgende instellen:

  Noten en rusten invoeren

  Een nieuwe partituur wordt automatisch gevuld met rusten. De standaard noteninvoermodus is gebaseerd op de logica dat, wanneer een nieuwe noot of rust door de gebruiker wordt toegevoegd, de daaropvolgende noten en rusten hun duur (nootwaarde of lengte) automatisch aanpassen zonder het totale aantal tellen in welke maat dan ook te beïnvloeden. Eén manier om nieuwe noten en rust in te voeren in MuseScore is het gebruik van een computertoetsenbord. Het is ontworpen om vergelijkbaar te zijn met typen in een tekstverwerker zoals Microsoft Word:

  1. Druk op de N van je toetsenbord om de noteninvoermodus te openen. Er is nu een dun en hoog lichtblauw vakje zichtbaar met een donkerblauwe linkerrand die de hele notenbalk omspant, wat aangeeft dat de notenbalk momenteel in de noteninvoermodus staat. Het vak wordt op de tijd- of telpositie geplaatst waaraan de volgende ingevoerde noot of rust wordt toegevoegd.
  2. Type de nootnamen (A, B, C, D, E, F, G), typ nul (0) voor rust.

  Noten invoeren (geanimeerde afbeelding)

  De duur van de notatie wordt opgegeven voordat je de namen van letters worden getypt.

  1. Zorg ervoor dat de noteninvoermodus actief is, zoals hierboven uitgelegd.
  2. Klik op de gewenste nootduur in de Noteninvoer werkbalk of gebruik de cijfertoetsen 1 tot en met 7 en de punt-, punt- of punttoets ..
  3. Typ de nootnamen zoals hierboven uitgelegd.

  Nootduur wijzigen (geanimeerde afbeelding)

  Je bent nu muziek aan het graveren in MuseScore! Lees meer over dit onderwerp in Invoeren van noten en rusten.

  Items uit de paletten toevoegen

  Het Paletten paneel bevat de meest gebruikte notatieobjecten. Het paletten paneel is standaard zichtbaar. Als dit niet het geval is, open je het door Weergave→Paletten aan te vinken of op de sneltoets F9 te drukken. Om het paneel weer te geven, klik je op het tabblad Paletten aan de linkerkant van het scherm. De eenvoudigste manier om paletitems toe te voegen is door:

  1. Selecteer een bestaand object (of reeks objecten) in je partituur (bijv. een nootkop, sleutel, maat, etc.)
  2. Vouw een palet in het Paletten paneel uit door op de driehoekige pijlknop te klikken
  3. Klik op een item in het palet

  paletitems

  Lees meer over dit onderwerp in Paletten

  Luisteren naar het resultaat

  De notatieobjectinterpreter en audiosynthesizer van MuseScore zorgen voor het afspelen van audio. Druk op de spatiebalk om naar de partituur te luisteren of gebruik de afspeelwerkbalk, zie afspeelbediening.

  Dynamiek beïnvloedt het afspelen van instrumenten, afhankelijk van de gebruikte geluidsinformatie (SoundFonts, Muse Sounds of VSTi, zie MuseScore 3 features (nog) niet geïmplementeerd in MuseScore 4:Velocity controls (Engelstalig)). Wanneer een instrument SoundFonts gebruikt, zoals MS Basic (zoals bij de standaardinstelling, zie hoofdstuk Mixer ) en er geen dynamieksymbool is toegevoegd aan de partituur, zijn alle noten zo luid alsof er een mf (mezzoforte) wordt toegevoegd.

  Voor het afspelen van passages die niet worden beïnvloed door Tempomarkeringen wordt het tempo van kwartnoot = 120 slagen per minuut (bpm) gebruikt.

  Aanpassingen maken in Eigenschappen paneel

  de afbeelding van het eigenschappenpaneel vinden

  Het Eigenschappen paneel is een verbeterde versie van de Instellingenoverzicht in andere MuseScore-versies. Het toont de opmaak- en afspeeleigenschappen van de geselecteerde objecten of geselecteerde tekens in het tekstobject. Als er niets is geselecteerd, worden de eigenschappen van de partituur weergegeven. Het venster Eigenschappen is standaard zichtbaar. Als dit niet het geval is, open je het door Weergave→Eigenschappen aan te vinken of door op de sneltoets F8 te drukken. Om het paneel weer te geven, klik je op het tabblad Eigenschappen aan de linkerkant van het scherm, zie afbeelding hierboven.

  Om eigenschappen van de partituur te tonen en aan te passen:

  1. Klik op een lege ruimte op de partituur, buiten alle notenbalken.
  2. Eigenschappen worden weergegeven in het Eigenschappen venster. Pas deze indien nodig aan.

  Om eigenschappen van element(en) te tonen en aan te passen:

  1. Klik op element(en) in de partituur om deze te selecteren. Elk geselecteerd element wordt blauw, groen, oranje of paars weergegeven, afhankelijk van de stem waaraan het is toegewezen.
  2. Eigenschappen worden weergegeven in het Eigenschappen venster. Pas deze indien nodig aan.

  Om eigenschappen van geselecteerde tekens in een tekstobject weer te geven en aan te passen:

  1. Klik op een tekstelement in de partituur om deze te selecteren
  2. Dubbelklik om naar de bewerkingsmodus te gaan
  3. Sleep om tekens te selecteren of gebruik Shift en de pijltoetsen
  4. Eigenschappen worden weergegeven in het Eigenschappen venster. Pas deze indien nodig aan.

  Lees meer over dit onderwerp in de hoofdstukken: Elementen selecteren, Eigenschappen paneel en Tekst invoeren en bewerken.

  Maten invoegen en verwijderen

  maten invoegen en verwijderen (geanimeerde afbeelding)

  Maat/maten invoegen:

  1. Klik op een maat om deze te selecteren (elke lege ruimte tussen de notenbalklijnen). De geselecteerde maat wordt weergegeven met een blauw kader.
  2. Klik in het gedeelte Eigenschappen: Maat op Voeg maten in.
  3. Selecteer het aantal maten, gebruik het keuzemenu om het invoegpositie te wijzigen.
  4. Klik op de knop +

  Maat/maten verwijderen:

  1. Selecteer de ongewenste maat/maten. Gebruik de Shift-toets om een bereik te selecteren, zie het hoofdstuk elementen selecteren.
  2. Klik in het gedeelte Eigenschappen: Maat op het prullenbakpictogram

  Lees meer over dit onderwerp in het hoofdstuk Maten.

  Je partituur opslaan

  Door de partituur op te slaan in een eigen bestandsformaat wordt de volledige bewerkingsstatus ervan vastgelegd, deze is volledig bewerkbaar wanneer deze opnieuw wordt geopend in MuseScore .Partituren kunnen lokaal worden opgeslagen of in een cloudopslag die gratis aan elke geregistreerde gebruiker wordt verstrekt. Zie ook de hoofdstukken Publiceren op musescore.com en Delen op Audio.com. Om je partituur op te slaan:

  1. Kies Bestand→Sla op
  2. Selecteer een van beide opties in het dialoogvenster dat verschijnt
   • Sla op uw computer op optie waarmee je de partituur in elke gewenste map kunt opslaan of
   • Sla op in de cloud optie waarmee de partituur online wordt opgeslagen. Bij het opslaan in de cloud wordt automatisch een extra lokale kopie gemaakt om offline bewerkingsfunctionaliteit te bieden. Een cloudscore kan opnieuw worden geopend op het tabblad Start: Partituren. Dit wordt aangegeven met een klein blauw wolksymbool in de linkerbovenhoek van de voorbeeldminiatuur.
  3. Vul de vereiste gegevens in, zoals de bestandsnaam, en klik op Sla op of OK

  Lees meer over dit onderwerp in het hoofdstuk Openen en opslaan van partituren.

  Je partituur exporteren

  Exporteren is niet de aanbevolen manier om een partituur op te slaan. Zie in plaats daarvan de sectie "Je partituur opslaan".

  Exporteren is het opslaan van de partituur in een formaat dat andere toepassingen dan MuseScore kunnen gebruiken. Deze niet-eigen formaten omvatten PDF, MusicXML, MIDI enz. Om de volledige partituur te exporteren:

  1. Selecteer het tabblad Publiceren
  2. Klik op Exporteer
  3. Kies het bestandsformaat
  4. Klik op Exporteer

  Lees meer over dit onderwerp in het hoofdstuk Bestand exporteren.