Aktualizacja tłumaczenia dla wersji 2.2.1

• Apr 7, 2018 - 14:30

W Menedżerze zasobów (menu Pomoc -> Menedżer zasobów...) dostępna jest aktualizacja polskiego tłumaczenia dla MuseScore'a 2.2.1.
Poprawka wprowadza dwie zmiany:
- menu Edytuj: Takty (na wzór Dodaj -> Takty)
- menu Pomoc: okno O MuseScorze... zawiera aktualny adres MuseScore.org, czyli https://musescore.org/ (na wzór Pomoc -> O MusicXML...)
Rozmiar wynosi 514.98 KB. Można ją pobrać od godz. ok. 15:20. Poprawka zadziała tradycyjnie po ponownym uruchomieniu MuseScore'a.

Pozdrawiam,
Gootector


Comments

W Menedżerze zasobów (menu Pomoc -> Menedżer zasobów...) dostępna jest aktualizacja polskiego tłumaczenia dla MuseScore'a 2.2.1.
Poprawka wprowadza zmiany w liście instrumentów: poprawki dla włoskich nazw i skrótów oraz nazewnictwo grup, które pojawi się w wersji 2.3. MuseScore 2.3 będzie zawierał również nowe grupy instrumentów:
- Perkusja ciała
- Popowe/rockowe
- Chór
- Orkiestra dęta
- Orkiestra marszowa
- Sala lekcyjna
(Nazwy są robocze.) Jest to nic innego, jak lepsze sortowanie instrumentów z istniejących już list.
Rozmiar wynosi 515.06 KB. Można ją pobrać od godz. ok. 19:30. Poprawka zadziała tradycyjnie po ponownym uruchomieniu MuseScore'a.

Pozdrawiam,
Gootector

In reply to by Gootector

Na dzisiaj jeszcze jedna poprawka dla tłumaczenia, również dla listy instrumentów. Rozmiar w Menedżerze zasobów (menu Pomoc -> Menedżer zasobów...) wynosi jak poprzednio 515.06 KB. Można ją pobrać od godz. ok. 23:00. Poprawka zadziała tradycyjnie po ponownym uruchomieniu MuseScore'a.

Pozdrawiam,
Gootector

In reply to by Gootector

Jest dostępna aktualizacja tłumaczenia, która dostosowuje nazwy "grup" instrumentów względem tego, co będzie w wersji 2.3:
- Wszystkie instrumenty
- Popularne instrumenty
- Pop/rock*
- Jazz
- Chór*
- Orkiestra
- Orkiestra dęta*
- Orkiestra marszowa*
- Muzyka elektroniczna*
- Muzyka dawna
- Muzyka świata
- Sala lekcyjna*
* - "grupy", które pojawia się w wersji 2.3.
Takie nazewnictwo wydaje mi się najlepszym kompromisem między tym, co było i tym, co obecnie wymyślili Twórcy. Ale z tym też nigdy nie wiadomo, co zostanie wymyślone do premiery.
Rozmiar w Menedżerze zasobów (menu Pomoc -> Menedżer zasobów...) wynosi jak poprzednio 515.07 KB. Można ją pobrać od godz. ok. 23:00. Poprawka zadziała tradycyjnie po ponownym uruchomieniu MuseScore'a.

Pozdrawiam,
Gootector

In reply to by Gootector

W Menedżerze zasobów (menu Pomoc -> Menedżer zasobów...) dostępna jest aktualizacja polskiego tłumaczenia dla MuseScore'a 2.2.1.
Poprawka wprowadza ujednolicenie dla słówka "border". Teraz jest ono tłumaczone jako "krawędź".
W menu Style -> Tekstu...:
- Grubość krawędzi
- Promień krawędzi
Rozmiar wynosi 515.08 KB. Można ją pobrać od godz. ok. 10:00. Poprawka zadziała tradycyjnie po ponownym uruchomieniu MuseScore'a.

Pozdrawiam,
Gootector

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.