Rusten groeperen

• Jan 19, 2019 - 13:30

In mijn instellingen staat dat rusten mogen gegroepeerd worden, maar welke logica Musescore gebruikt??
Is zowel in versie 2.3 als 3...
Ipv 1x een gegroepeerde rust van 18 maten?
zie screenshot

Attachment Size
Knipsel.PNG 47.34 KB

Comments

Je hebt iets gedaan in een van de instrumenten die ik niet kan zien en die voorkomt dat de rusten van groeperen.

Als je je score bijvoegt, kan ik ernaar kijken.

In reply to by KoenBraem

Hallo, hier is nog iets meer informatie te vinden over de logica die MuseScore hiervoor gebruikt: https://musescore.org/nl/handboek/maatrusten#multimeasure-rest
Het klopt inderdaad dat als er bepaalde objecten in andere instrumenten staan voor de maat, deze niet gegroepeerd worden. Bij het uitsplitsen naar losse partijen wordt dit vervolgens wel weer gedaan omdat dan die andere instrumenten niet "in de weg" zitten.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.