Afbrekingen

• Apr 5, 2019 - 23:01

Plotseling is het linker bovenvakje in "afbrekingen en afstandhouden leeg. Ik kan dus geen afbrekingen maken b.v. 4 maten per regel. Wat te doen?


Comments

U moet een aangepast palet gebruiken. Druk op z om het hoofdpalet te openen, klik op Breaks en spacers en sleep het symbool naar het palet.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.