Tekst over nodelinjer

• May 26, 2019 - 07:35

Hvordan kan jeg skrive tekst over en nodelinje med 2 stemmer, hvor teksten er forskellig i de to stemmer?

mvh
Finn Druj


Comments

Jeg er ked af det, jeg forstår ikke spørgsmålet. Der er sandsynligvis ikke for mange andre der vil se dette. Jeg ved ikke, hvad en nodelinje er.

In reply to by mike320

Jeg vedhæfter et eksempel på, hvad det er jeg mener. Der er to stemmer på hver nodelinje. De er forskellige rytmemæssigt, og derfor skal teksten stå henholdsvis over og under nodelinjen. Teksterne er markeret med forskellige forskellige overstregninger. Jeg håber, det letter på forståelsen af mit spørgsmål.

Mvh
Finn Druj

Attachment Size
Nodeeksempel.jpg 144.69 KB

In reply to by Finn Druj

Hvad du spørger kan se kompliceret, men løsningen er ret ligetil.

Først skal du indtaste noterne i 2 stemmer. På den første medarbejder bruger du stemme 1 til den første tenor og stemme 2 til den anden tenor. På det andet personale gør det samme, brug stemme 1 til den første bas og stemme 2 til den anden.

For at indtaste teksten over noterne skal du vælge en note i stemme 1 og tilføje teksten til den. Når du har indtastet teksten, kan du højreklikke på en tekst og vælge indstillingerne Vælg> mere ... Dette åbner en dialogboks, hvor du kan sætte ind i samme stemme og samme notatlinje. Når du klikker på OK, vælges alle teksterne i stemme 1 i det pågældende personale. Brug inspektøren (F8) og skift positionen til ovenstående. Fra version 3.1 kan du trykke på X for at flytte disse tekster over noten linjen.

De to importand ting er, indtast alle noterne i stemmer 1 og 2 og indtast de tekster, du vil flytte ind i stemme 1.

En ekstra note: I dit billede er dette kun nødvendigt på tenordelen. Hvis der senere i sangen er basen nogle ord i en del og forskellige ord i den anden del skal du gøre det samme for basen der.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.