Jak zrobic taka trójkę?

• Jun 4, 2019 - 17:45

Jak zrobic taka trójkę jak w czwartej linijce pod tymi osemkami? Przepraszam ze nie wiem jak się to nazywa, ale to jest projekt na muzke.


Comments

In reply to by deatherekpl

Ach! Teraz rozumiem. To się nazywa triola. Aby to zrobić, naciśnij liczbę, która będzie długością trioli intire (5 dla trioli na obrazku), a następnie naciśnij ctrl + 3, aby przekształcić ją w triolę. Następnie możesz wprowadzić notatki.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.