Vertraging (duur) van fermate t.a.v. nootwaarde

• Jul 6, 2019 - 12:09

Hallo,

Een fermate vertraagt de betreffende noot(waarde).
In MuseScore lijkt dit anders te gebeuren?
In ieder geval lijkt de "gepunte" waarde van een noot niet mee te tellen in de verlenging (vanwege fermate) van de noot-met-punt.
Zie e.e.a. in onderstaande test-partituur. En bekijk de snelheid in het afspeel panel. Daarin is te zien dat het ritme (snelheid) eerder weer sneller is dat de lengte van de noot met fermate.
of....zie ik iets over het hoofd?
TestFermate.mscz


Comments

Ik denk dat je op het verkeerde been gezet wordt omdat je naar de voortgang van de slider kijkt, die gebaseerd is op de afspeelpositie in de partituur, niet de afspeeltijd.

Beschouw de partituur in bijlage, waar voor het gemak het tempo op 60 is geplaatst, zodat 1 kwartnoot 1 seconde duurt (+ de decay van het geluid uiteraard). Vervolgens heb ik per 2 maten telkens via een fermata met timestretch 2 en "normale" notatie dezelfde duur genoteerd.
Via File > Export heb ik er een .wav van gemaakt.

Deze audiofile heb ik vervolgens ingeladen in Audacity en daar elke maat op een nieuwe track geplaatst (zie screenshot).
Hierop is duidelijk te zien dat de "punt" van een nootwaarde wel degelijk wordt meegenomen in de afspeelduur van de fermata (klank duurt even lang als de "normale" notatevorm). Ook kan je duidelijk zien dat de maat evenveel langer duurt (blauwe stiltelijn loopt nog door) tov de normale notatie. Dit wegens de extra tijd die werd uitgerokken door de fermata.

Attachment Size
291811_fermate.mscz 9.69 KB
291811_fermate_render.png 44.59 KB

In reply to by jeetee

jeetee... dank!

Je bijgevoegde documenten begrijp ik. De termen afspeelpositie + afspeeltijd is mij niet duidelijk.

Ik kijk -niet- naar de voortgang van de slider in het afspeelpanel, maar naar het getal onderaan: "tempo BPM"
Ik zie overigens ook een verschil. In jou demo bestandje gebruik je één notenbalk... ik twee.

Ik heb een duidelijkere versie van het probleem in een score gezet, zie hieronder... kijk dan naar het verschil in BMP van beide maten, die zouden volgens mij het zelfde moeten zijn. Ik gebruik overigens twee notenbalken, daardoor ontstaat ook het probleem (?)

Attachment Size
TestFermate.mscz 5.63 KB

In reply to by jan99x

Het probleem is niet zozeer de andere notenbalk, dan wel het feit dat je een noot met een kortere duur hebt op hetzelfde moment.
MuseScore past de fermata toe op een "segment", dat wil zeggen, het kortste verticale blok van gelijktijdige noten. In jouw situatie wordt de lengte van het segment dat ook de fermata bevat bepaald door de 16de noot. Om het geheel te verlengen, dien je dus bvb een verborgen fermata aan elke 16de noot toe te voegen.

Zie bijlage waarin deze verhouding duidelijk zou moeten zijn. De timestretch werd aangepast naar 4, voor een duidelijker effect.

Ik denk dat het mogelijk moet zijn om MuseScore dit inderdaad automatisch correcter te laten interpreteren. Voeg gerust een issue toe aan de tracker (engels): https://musescore.org/en/project/issues/musescore met bijgevoegd voorbeeld en zet het type op S5 - Suggestion

Attachment Size
291811_fermate_kortste_segment.mscz 11.66 KB

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.