how to change instrument in playback

• Jan 17, 2020 - 09:40

Comments

Přes hlavní nabídku Pohled/Zobrazení zapnout Směšovač. Klepnout v zobrazeném rozhraní na jednotlivý part, jejž noty obsahují (např. soprán, alt, ..., klavír, ...). V položce Zvuk v rozbalovací nabídce vybrat z přehršle nástrojů (jsou uváděny v angličtině) ten, který chcete použít pro daný part.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.