pfri

Type Title Author Comments Last updated
Forum topic Autorské právo v Musescore 2.0 JirkaDEN 4 1 month ago
Forum topic pomlky Michael Brdíčko 1 1 month ago
Forum topic Color notes Elimikeli 1 3 months ago
Handbook Volby pro příkazový řádek pfri 0 3 months ago
Forum topic do akordové značky nelze zapsat "křížek" ani "bé" JardaF 2 4 months ago
Forum topic Náraz s křížkem Žanet Fojtíková 2 4 months ago
Forum topic Přidání půl taktu awelektronik24 1 5 months ago
Forum topic Barré v notovém zápisu Aleš Alík Bořík 8 5 months ago
Forum topic Barré - the score for the holding of Guitar barré not on all strings pfri 6 5 months ago
Forum topic Jak nemit posledni takt pres cely radek vasikkv 1 5 months ago
Page Přispění Anonymous 0 6 months ago
Page Příručka pfri 0 6 months ago
Handbook Číslovaný bas pfri 0 6 months ago
Handbook Zvukové banky pfri 0 6 months ago
Page MuseScore 2.0 Released! pfri 0 6 months ago
Forum topic Taktové označení mirpa 1 8 months ago
Handbook Nepravidelné rytmické skupiny pfri 0 8 months ago
Handbook Základy textu pfri 0 8 months ago
Handbook Styly a vlastnosti textu pfri 0 8 months ago
Handbook Rozvržení a formátování pfri 0 8 months ago
Handbook Trámce pfri 0 8 months ago
Handbook Tremolo pfri 0 8 months ago
Handbook Oktávové linky pfri 0 8 months ago
Handbook Ligatury pfri 0 8 months ago
Handbook Klíče pfri 0 8 months ago