Crear una partitura composta de diverses partitures

• May 12, 2020 - 18:02

Vull fer una sola partitura però integrada per 7 partitures independents. És lo que es diu un popurri. No se com fer-ho. Cada partitura independent té les seves armadures i tempos i han d'estar integrades a una sola partitura pero separades cada una de les altres.


Comments

A més del que ha dit en Jojo, entre partitura i partitura has de posar un parell de compassos de transició amb acords per fer la modulació de to. Si et vols matar més, pots incorporar els motius de la melodia que vindrà en la peça anterior.

Si tens 7 fitxers de musescore, jo en crearia un sol fent copiar i enganxar deixant els compassos de transició que t'he comentat.

Sort!

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.