Nomes dos acordes

Updated 3 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Chord symbols

Pódense introducir os nomes dos acordes seleccionando primeiro unha nota e premendo Ctrl+K. Isto crea un obxecto de texto co nome do acorde para o acorde seleccionado.

  • Escriba Espazo para moverse ao acorde seguinte.
  • Maiúsculas+Espazo móvese ao acorde anterior.
  • Ctrl+Espazo introduce un espazo no texto do nome do acorde.

Os nomes dos acordes pódense edición de texto igual que o texto normal. Para engadir un sostido escriba # e para engadir un bemol escriba b. Estes caracteres tórnanse automaticamente nos símbolos correctos de sostido e bemol ao pasar ao acorde seguinte.

Fonte para jazz

Se prefire unha aparencia máis artesá dos nomes dos acordes na partitura, as versións 0.9.5 e posteriores inclúen esta opción.
Os nomes dos acordes teñen unha aparencia de feito á man

  1. No menú principal escolla EstiloModificar o estilo...
  2. No panel da esquerda seleccione Nomes dos acordes
  3. No panel da dereita substitúa o texto chords.xml por jazzchords.xml