Textos

Updated 1 month ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Text

O capítulo anterior tempo , mais hai moitos outros tipos de texto disponíbeis no Musescore: letras , nomes dos acordes , indicadores de dinámica, dixitación , títulos e moitos máis. Son todos accesíbeis desde o menú principal en CrearTexto.

Para o texto breve xenérico empregue o texto de pentagrama ou de sistema. a diferenza entre estes dous textos é que un se aplica a un único pentagrama e o outro ao sistema completo.