Dixitación

Updated 11 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Fingering

Pódeselle engadir a dixitación ás notas arrastrando un carácter de dixitación desde a paleta de dixitación para riba dunha nota da partitura. Cando se selecciona antes a cabeza dunha nota pódese engadir a dixitación cun dobre clic. As dixitacións son texto normal que se pode edición de texto como calquera outro texto

Paleta de dixitacións