Dixitación

Updated 13 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Dixitación.

Pódeselle engadir a dixitación ás notas arrastrando un carácter de dixitación desde a paleta de dixitación para riba dunha nota da partitura. Cando se selecciona antes a cabeza dunha nota pódese engadir a dixitación cun dobre clic. As dixitacións son texto normal que se pode edición de texto como calquera outro texto

Paleta de dixitacións