Estilo de texto

Updated 12 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Estilo de texto.

Cada tipo de texto ten un estilo básico. Por exemplo, o texto do título está centrado e emprega un tamaño de letra grande. O texto do compositor é menor e está aliñado á dereita. Para modificar os estilos de texto vaia a EstiloModificar o estilo de texto....

Durante a edición de texto pódense facer cambios que difiran do estilo básico. Para detalles, vexa «Formatar texto existente» máis abaixo.

Propiedades do texto:

 • Tipo de letra: nome da fonte, como «Times New Roman» ou «Arial»
 • Tamaño en puntos: o tamaño da fonte en puntos
 • Cursiva, negra, subliñado: propiedades da fonte
 • Áncora: páxina, tempo, nota, sistema, pentagrama
 • Aliñamento: horizontal: esquerda, dereita, centro; vertical: superior, inferior, centro
 • Separación: unha separación relativa á posición normal da áncora
 • Tipo de separación: mm, espazo, ou porcentaxe do tamaño da páxina

Tipos de texto:

 • Título, Subtítulo, Compositor, Letrista: ancorados na páxina
 • Dixitación : As dixitacións ancóranse nas notas.
 • Letras : As letras ancóranse nunha posición de tempo.
 • Nomes dos acordes : Os nomes dos acordes tamén se ancoran nunha posición de tempo.
 • Sistema: Aplícase a todos os pentagramas dun sistema.* Ancórase nunha posición de tempo.
 • Pentagrama: Aplícase a un único pentagrama dun sistema.* Ancórase nunha posición de tempo.

* A distinción entre texto do sistema e texto do pentagrama resulta importante nas partituras para conxuntos musicais. O texto do sistema extráese para todas as partes. O texto do pentagrama só se extrae para a parte na que está ancorado.

Formatar texto existente

No MuseScore 1.0 e anteriores, as modificacións ao estilo de texto aplícanse ao texto novo mais non modifican consistentemente o texto existente. Porén, pódese modificar o formato do texto existente premendo co botón dereito e escollendo «Propiedades do texto». Para aplicar as modificacións a todo o texto do mesmo tipo, seleccione a opción «aplicar a todos os elementos do mesmo tipo».