Aktualizacja tłumaczenia

• Apr 23, 2016 - 22:34

W Menedżerze zasobów jest dostępna aktualizacja polskiego tłumaczenia dla MuseScore 2.0.3. Ujednolica ona nazwy opcji w panelu odtwarzania względem skrótów klawiszowych we Właściwościach....

Aby zainstalować poprawkę, należy skorzystać z menu Pomoc -> Menedżer zasobów... i przy naszym języku wybrać Aktualizacja. Gdy pojawi się szary napis Zaktualizowany, należy ponownie uruchomić MuseScore.

Pozdrawiam,
Gootector


Comments

W Menedżerze zasobów jest dostępna aktualizacja polskiego tłumaczenia dla MuseScore 2.0.3. Zmienia ona dwie frazy:
1. Nazwę palety Powtórki i skoki na Repetycje.
2. Grupa niemiarowa teraz nazywana jest figurą rytmiczną.

Instalacja przebiega tak jak poprzednio.

Pozdrawiam,
Gootector

--

Na wniosek użytkownika Vinella powróciło pierwotne tłumaczenie grupy niemiarowej. Aktualizację można pobrać tak jak poprzednio.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.