Aktualizacja tłumaczenia dla MuseScore'a 4.1.1

• Sep 10, 2023 - 08:32

Lista poprawek (aktualizacja: 09.10.2023):

  • Naprawiono widżety w menu: Format -> Style...: Oznaczenie interpretacyjne na Oznaczenia interpretacyjne. Teraz są w liczbie mnogiej - podobnie jak cała cała reszta.
  • Naprawiono kolejną opcję, tym razem w menu: Edycja -> Właściwości -> Importowanie: Używaj czcionki domyślnej (Edwin) w importowanych partyturach na Używaj czcionki domyślnej (Edwin) w zaimportowanych partyturach.
  • Naprawiono wszystkie cudzysłowy z tzw. neutralnych (prostych) na typograficzne.
  • Naprawiono wszystkie apostrofy z tzw. neutralnych (prostych) na typograficzne.

Aktualizację tłumaczenia można pobrać w: Edycja -> Właściwości -> Ogólne.
Po pobraniu aktualizacji języka wymagane jest ponowne uruchomienie MuseScore'a.
Komunikat: Polski jest już w najnowszej wersji. ukazujący się po kliknięciu na Sprawdź aktualizację języka informuje, że najnowsza aktualizacja języka polskiego została już zainstalowana.


Comments

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.