Aktualizacja tłumaczenia dla MuseScore'a 4.0.0

• Dec 20, 2022 - 03:52

Lista poprawek (aktualizacja: 08.01.2023):

  • Naprawiono problem skalowania tekstu w: Start -> Ucz się -> Klasy w rozdzielczościach niższych niż FullHD. Zamieniono dwukrotnie występujący wyraz oprogramowania na programu, dzięki czemu tekst nie jest już ucięty.
  • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wpisanie litery ń/Ń w partyturze.
  • Naprawiono wyświetlanie niektórych komunikatów, gdy jest zaznaczony tylko jeden element.
  • Naprawiono błędne tłumaczenia (...), w stroju w (...) w zasobie Instruments. Teraz jest: (...), w stroju (...).
  • Naprawiono dymek: Dodaj %1 do zakładki palety. Teraz jest: Dodaj %1 do palety.

Aktualizację tłumaczenia można pobrać w: Edycja -> Właściwości -> Ogólne.
Po pobraniu aktualizacji języka wymagane jest ponowne uruchomienie MuseScore'a.
Komunikat: Polski jest już w najnowszej wersji. ukazujący się po kliknięciu na Sprawdź aktualizację języka informuje, że najnowsza aktualizacja języka polskiego została już zainstalowana.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.