Sterowanie bezpośrednie po midi

• Dec 8, 2016 - 04:56

Moje pytanie dotyczy odtwarzania nut po przez instrumenty zawarte np. programie logic?


Comments

Czy w jakimś stopniu Twoje pytanie dotyczy tłumaczenia programu? Obawiam się, że nie. W takim wypadku zrób mi przysługę i zamieść je tam, gdzie powinno się ono znajdować.
Nuty napisane w MuseScore możesz odtwarzać poprzez wyeksportowanie pliku do formatu MIDI lub MusicXML.
MuseScore nie obsługuje protokołu ReWire. Również brak w nim natywnej obsługi VSTi, a cała architektura bazuje na SoundFontach.

Pozdrawiam,
Gootector

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.